Paket larmgivande kameror till Rapid larmcentral

You are here:
< Back
Skydda mot cyberattacker!

Dataintrång sker över hela världen, vilket gör fysiska säkerhetssystem sårbara för en attack. Uppdatering av system med den allra senaste firmware är ett effektivt sätt att förhindra att utrustning blir utsatt för en cyberattack. Firmware kan innehålla både funktionsförbättringar och viktiga säkerhetsuppdateringar. Vi kommer alltid att kräva att installatörer följer säkerhetsriktlinjerna för tillverkaren för att […]

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Paket 1

2st NBE-6502-ALB Bulletkamera 2MP , 2.8-12mm auto, IP67, IK10, EVA godkänd videoanalys
1st Axis Högtalare C3003-E network horn
1st Milestone inspelning server Xprotect + (licenser köps separat)
1st POE switch 10 port

Paket 2

2st NDE-8502-R-B FLEXIDOME IP 8000i 2MP , 3-9mm PTRZ, IP67, IK10, IVA godkänd videoanalys
1st Axis Högtalare C3003-E network horn
1st Milestone inspelning server Xprotect + (licenser köps separat)
1st POE switch 10 port

Intelligent Video Analytics (IVA) och Essential Video Analytics (EVA)

båda är algoritmer anpassar sig automatiskt till förändrade miljöförhållanden och är därför inte känsliga för påverkan av en regnskur och mindre trädrörelser.
Intelligent Video Analytics är mer robust än Essential Analytics och kan klara av ett kraftigt regn och snöfall, större rörelser av vegetation eller skakning av
kameran och vattenytor och fontäner i bakgrunden.

Rapid Principskiss nätverk:

Nätverk:

I principskissen ovan ansluts samtliga ingående komponenter i bevakningssystemet till ett separat nät ”kamerabevakningsnät”.
Detta sker via separat fysiskt nätverk, genom segmentering i befintligt nätverk.

Inspelning:

Inspelning sker i video-server placerad på bevakningsobjektets nätverk.

Larmöverföring:

Anslutning mot Rapid larmcentral samt Hilding Central-server sker via IPSec VPN (3DES-SHA1). VPN-anslutningen upprättas vanligen via av Rapid tillhandahållen
VPN-utrustning, via Internet till bevakningssystem och larmcentral. Accessregler begränsar åtkomst mellan bevakningskunden och bevakningssystem/Larmcentral.

Principskiss kundinformation:

För att kunna ansluta ett subsystem tex Milestone Xprotect eller Bosch VMS till Rapid och Hilding-server krävs att en service med tillhörande
komponenter installeras i kundens VMS-system (detta gör Rapid). Vid systemintegration mot larmcentralen väljs vilka kameror som skall vara
synliga för larmcentralen. Det är även endast events från dessa utvalda kameror som skickas till Hilding Central.Det lokala VMS-systemet
kan alltså i stort sett användas helt fristående trots att det är kopplat mot larmcentralen.

I Hilding Central lagras all information om åtgärdsinstruktioner, åtgärder och så vidare. Hilding Central följer GDPR lagstiftningen.
Rapid tillhandahåller en router för fast eller 4G. Kablage samt eventuella fästanordningar tillkommer samt skall information nedan uppfyllas:

Information som är av största vikt att kommunicera med Kund i samband med beställning av kamerasystem.

Vilka typer av uttag måste finnas tillgängligt för elförsörjning och kommunikation via internet?

 1. Eluttag: ett 230v jordat uttag måste vara ledigt i nära anslutning till där installation av kamerasystemet   skall ske.
 2. Nätverksuttag: ett ledigt nätverksuttag (LAN-port) i Kundens lokala nätverk för kommunikation mot internet.

Ovan är Kundens fulla ansvar och är en förutsättning för drift av kamerasystemet. Då kamerasystemet kommunicerar via Kundens
befintliga internetanslutning har Rapid ingen skyldighet/möjlighet att tillhandahålla några tjänster om denna upphör att fungera.

Kunden distribuerar sitt internet via Wi-Fi. Går det att ansluta kamerasystemet trådlöst?

Det är INTE rekommenderat, Har kunden ett separat WiFi för kamerorna eller 3/4G anslutning mot kameror så kan
Rapid EJ garantera önskad funktion. Kabelanslutning är alltid att föredra.

Kunden har mobilt internet via 3G/4G modem. Kan det användas för kamerasystemet?

Ja det fungerar. Det måste dock finnas ett ledigt nätverksuttag enligt ovan i Kundens internet-router. Notera att mobilt bredband
ofta har fluktuationer i hastighet vilket kan påverka kameratjänsten negativt.
Tänk även på att datatrafik kostnaden kan bli väldigt hög vid mobil Internetuppkoppling.

Varför och vad behöver installatören veta om Kundens IP-adresser?

Det är viktigt att ta reda på om kunden har dynamiskt utdelade IP-adresser, eller fasta adresser som manuellt måste ställas in i kameran.

Vid fast IP skall nedanstående ställas in i kameran/kamerorna:

·         IP adress
·         Nätmask
·         Gateway
·         DNS

Det är kundens ansvar att förse Rapid med erforderlig IP-information. Felaktig angivelse som orsakar extra arbete och
resor för installation kommer att debiteras Kunden.

Måste några kommunikationsportar vara öppna i Kundens IT-nätverk?

Ja, Kunden ansvarar för att tillhandahålla öppna kommunikationsportar från avlämningspunkt för internet genom sitt nätverk
dvs. via router, switch, brandvägg etc. Detta gäller för all trafik fram till den punkt där Rapid utrustning ansluts till Kundens nät.
Portar som måste vara öppnade är 500/4500 UDP (BOSCH), 22609 TCP (Exacqvision).

Vilken bandbredd krävs på Kundens internet?

Notera att med bandbredd avses här uppströms dvs. hastigheten på utgående data som skickas från Kund.
Kraven på bandbredd är beroende på flera videotekniska parametrar såsom upplösning, bild per sekund etc.
En generell rekommendation är minimum 0,5 Mbps per kamera.

Kameror som är godkända av bland annat Rapid larmcentral

Bosch IVA och EVA (6000, 7000 och 8000) Videoanalyskameror. Dessa kan isolera objekt från videobilder och klassificera dem i
flera kategorier, var och en innehåller fördefinierade regler. När en regel kränks, skapas en händelse. Till exempel, föremål som
kommer in ett visst område eller korsa en virtuell gräns, lämna eller ta bort objekt kan markeras som en händelse. Dessa händelser
kan användas för att utlösa händelsekedja/makron till andra komponenter som en tex VMS programvara eller larmcentral.
Filter som tex multipla som virtuella linjer, objekt går in/lämnar område eller loitering (kringdrivande objekt inom definierat område)
är algoritmer som är bra att använda för larmgivande kameror.

I paketet är det av Rapid larmcentral godkända kameror av bullet typ som är utmärkta för utomhusinstallationer och Dome kameror
som passar både inne och ute. Det finns möjlighet till 14 olika regler och 8 Parallella larm kan kombineras.

Kameran har så kallad Edge analys (analys direkt i kameran) kan också kallas för decentraliserad intelligens.
Detta innebär att all larmgivande analys skickas direkt från kameran till larmcentral.
Detta gör att du spar nätverksprestanda och ger en säkrare totallösning.

Kamera installation

Som standard är DHCP förinställt från fabriken till On plus Link-Local, så att en DHCP-server tilldelar en IP-adress eller,
om ingen DHCP-server är tillgänglig, tilldelas en länkadress (auto-IP) med intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255.
Du kan använda IP Helper eller Configuration Manager för att hitta IP-adressen.
Ladda ner programvaran från http://downloadstore.boschsecurity.com läs mer om videoanalys konfiguration

1. Starta webbläsaren.
2. Ange enhetens IP-adress som URL.
3. Under första installationen, bekräfta eventuella säkerhetsfrågor som visas.

Enheten är lösenordskyddad. Första gången någon användare kommer åt enheten, kommer enheten att uppmana
användaren att ange ett lösenord på servicenivån. Ange användarnamnet (“service”) och ett lösenord. Fyll i fälten Användarnamn och Lösenord.
2. Klicka på OK. Om lösenordet är korrekt visas den önskade sidan.

Konfigurera sedan kameran enligt manual under ”General settings” namn , datum och tid , auktorisationsnivåer, byte lösenord etc.
Välj sedan ”Installer menu” för att välja antal bilder per sekund, videoformat, Dag och natt mm.

Varje kamerainstallation har sina specifika utmaningar som kan påverka att analysen inte blir lika tillförlitlig.
Exempel som kan orsaka falsklarm eller missas kan vara reflektioner i glaserade byggnadsfasader, vatten som bakgrund, rörliga strålkastare.

Under ” Positioning” kan du ange parametrar som definierar platsen för kameran. Positioneringsfunktionen beskriver
kamerans läge och perspektivet i kamerans synvinkel. Perspektiv information är avgörande för Video Analytics, eftersom
det gör det möjligt för systemet att kompensera för den illusoriska effekten hos avlägsna föremål. Bara genom att använda
perspektivinformation är det möjligt att skilja objekt som personer, cyklar, bilar och lastbilar och Beräkna deras verkliga
storlek och hastigheter noggrant. För att kunna beräkna perspektivinformationen noggrant måste kameran riktas mot enbart,
platt horisontellt plan. Flera och lutande plan, kullar, trappor kan förvrida perspektivinformation och producera felaktig
objektinformation såsom storlek och hastighet.

Välj passande monteringsposition: Standard, Custom, Ceiling, Wall

”Tilt angle” lutningsvinkel på 0 ° innebär att kameran är monterad parallellt med marken. En lutningsvinkel på 90 ° betyder att
kameran är monteras vertikalt i fågelperspektiv. Ju smalare vippvinkeln är inställd, ju mindre noggrann uppskattningen av
objektstorlekar och hastigheter kommer att vara. Inställningarna måste vara mellan 0 ° och 90 °. Uppskattningar är inte längre möjlig när du har nått 0 °.

Roll angle” Vinkeln mellan valsaxeln och den horisontella planet. Inställningen kan avvika från det horisontella uppåt till 45 grader.

”Height” Det vertikala avståndet från kameran till markplanet för den fångade bilden. Typiskt höjden på den monterade kameran ovan mark.

”Focal length” – Ange brännvidden i meter av kamerans position om värdet inte bestämts av kameran. Brännvidden bestäms av linsen.
Desto kortare brännvidd, desto bredare är synfältet. Ju längre brännvidd, ju smalare synfält och desto större förstoring.

”AutoSet”

Klicka för att automatiskt ställa in kameraparametrarna, till exempel Roll angle l [°], Roll angle [°], Höjd [m] och Brännvidd.
AutoSet-funktionaliteten är tillgänglig på DINION- och FLEXIDOME-kameror.

Vissa kameror erbjuder funktionen ”Camera trainer”

 • Gå in på VCA fliken och välj ”Camera trainer”
 • Skapa en ”Detector”
 • Klicka på ”Task” knappen
 • Radera eventuella fördefinierade larm
 • Klicka på ”New” och välj Trigger tex Crossing line och tryck OK
 • Klicka ”next”
 • Välj “Camera trainer object classes”och välj Detector x
 • Klicka på “Finsh” och “save”

Tips!
När du konfigurerar videoanalys I ”Configuration manager” kan du även trycka på din ”F1” knapp för att få fram hjälp om den menyn
och de funktionerna du har framme, om du konfigurerar via webbläsaren Explorer så finns det ett ”?” för att få samma hjälp.

Virtuella linjer
Objekt som passerar en linje som du har definierat i en fördefinierad riktning kan utlösa en larmhändelse.
Detta filter är bra för perimeterskydd utomhus.

En linje som används visas i grönt. Aktiva linjer kan redigeras men inte raderas. Triangeln markerar den riktning som ett objekt
måste korsa en linje för att generera en larmhändelse. Om en larmhändelse genereras varje gång linjen är korsad, oavsett riktning, visas ingen pil.

En linje kan bestå av flera segment.

En rad som inte används i några uppgifter visas nedtonad.

Skapa och redigera en linje

Du kan skapa en ny linje. En linje kan redigeras när som helst.

Detta inkluderar:

 • Infoga och radera nodar
 • Flytta noder (ändra storlek och riktning)
 • Flyttande linjer

Så här skapar du en ny linje:

Klicka på kamerabilden. Varje klick skapar en ny nod av linjen. Dubbelklicka för att avsluta linjen.

För att infoga en nod:

1. Välj linjen.

2. Högerklicka på en linje eller ett segment av linjen och klicka sedan på Infoga nod (Insert Node).

Alternativt dubbelklicka på en linje. En nod läggs automatiskt in.

För att radera en nod:

1. Välj raden.

2. Högerklicka på en nod och klicka sedan på Radera nod.

Ändra storleken och riktningen för en rad:

1. Välj raden.

2. Dra en nod och flytta den till önskad position.

För att flytta raden:

4 Dra linjen och flytta den till önskad position.

Objektfiltret baserat på storlek, hastighet, riktning, bildförhållande och färg kan definieras i kameran. Kameran ser skillnad mellan objekttyperna