Hur får jag rörelse detektering på Acusense kameror?

You are here:
< Back

Välj Konfiguration / System / Underhåll/ Systemservice och aktivera/bocka i sedan “Aktivera en tredje strömning” och tryck spara.OBS!!! Startar man den så stänger man av Acusense funktionen så det är antingen eller.

Gå sedan till händelser och aktivera Rörelsedetektering