AID Trafikövervakning

You are here:
< Back

Sprinx Traffic AID är en edgebaserad applikation som kan installeras på alla Hanwha Techwin High Definition Wisenet X H.265-kameror.

Det är en komplett AID-lösning som möjliggör tillförlitlig upptäckt av olyckor och händelser i trafikflödet på kritisk infrastruktur som vägar, motorvägar, tunnlar och korsningar.

  • Stillastående fordon
  • avstannande trafik
  • Felkörriktning
  • Fotgängare på körbana
  • Rök/dålig sikt
  • Tappat objekt på körbana
  • Trafikdata (fordons räkning, medelhastighet, trafikdensitet mm)

Sprinks Hub är en programvara för insamling och aggregering av data


GECKO Traffic Hub är ett program för att samla och samla data från flera nätverksanslutna kameror som kör Sprinx Traffic Applications. Genom sitt webbanvändargränssnitt ger den en snabb överblick över alla trafikhändelser som kamerorna upptäcker och ger omfattande grafer om trafikdata som fordonsräkning och medelhastighet. GECKO Traffic Hub innehåller ett PDF-exportverktyg för de samlade händelserna, som är till hjälp för operatörer vid utvärderingen av systemets prestanda.